انتخابات کرواسی به دور دوم کشید

سیاسی

ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری کرواسی به دور دوم کشیده شد و رئیس جمهور کنونی از حزب سوسیال دمکراتیک و 'کولیندا گرابار کیتاروویچ' از جامعه دمکراتیک برای کسب این پست رقابت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بر اساس اولین خبر غیر رسمی که از شمارش 77درصد حوزه های انتخاباتی اعلام شده "ایوو یوسیپویچ" در دور اول انتخابات 39.06 درصد آرای را از آن خود کرد و "گرابار کیتاروویچ "رقیب سرسخت انتخاباتی وی از حزب اپوزیسیون جامعه دمکراتیک 36.77 درصد آرای مردم را کسب کرد.

بنا به اطلاعیه کمیسیون انتخابات کرواسی، 3 میلیون و 770 هزار و 381 نفر واجد شرایط رای دادن در ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری بودند.

دوره ریاست جمهوری در کرواسی 5 سال بوده و براساس قانون اساسی این کشور هیچ کس نمی تواند بیش از دو دوره متوالی برای مقام ریاست جمهوری انتخاب شود.

بر اساس قوانین کرواسی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند از طرف حزب سیاسی و یا نهادهای شهروندی مستقل انتخاب و جمع آوری 10هزار امضا از شهروندان از جمله شرایط شرکت آنها در انتخابات است.

همچنین بنا بر قوانین انتخاباتی این کشور، اگر هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی موفق به کسب حداکثر آرای مردم نشوند در آن صورت دو نامزد انتخاباتی که بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص داده اند در دور دوم برای احراز مقام ریاست جمهوری به رقابت می پردازند.

تاریخ برگزاری دور آتی انتخابات ریاست جمهوری 11 ژانویه اعلام شده است.