درخواست الجزایر برای کاهش تولید نفت اوپک

سیاسی

وزیر نفت الجزایر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تقاضا کرد برای بهبود شرایط بازار جهانی نفت، سطح تولیدات این سازمان را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوسف الیوسفی" وزیر نفت الجزایر  از کاهش نیافتن سطح تولید نفت اوپک در شرایط فعلی انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: سطح تولیدات نفت اوپک باید در راستای بهبود شرایط بازار جهانی نفت کاهش یابد.

وی که کشورش یکی از اعضای اوپک محسوب می شود، تاکید کرد: اوپک باید با کاهش تولیداتش در شرایط فعلی بازار دخالت کند و موجبات افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای کشورهای عضو را فراهم کند.