ناتو و آمریکا عمده ترین تهدید در دکترین جدید نظامی روسیه

سیاسی

روسیه، ناتو و ایالات متحد آمریکا را به عنوان عمده ترین تهدید علیه امنیت ملی خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیه در دکترین جدید نظامی خود، ناتو و ایالات متحد آمریکا را به عنوان عمده ترین تهدید علیه امنیت ملی خود دانست. این دکترین روز جمعه به امضای ولادیمیر پوتین رسید. با آن که در محتوای اصلی این دکترین تغییری ایجاد نشده، اما بخش های تازه ای به آن افزوده شده که بیانگر خطر گسترش ناتو از نظر روسیه است.

یک مقام ناتو به صدای آمریکا گفت: ناتو هیچ خطری نه برای روسیه و نه هیچ کشور دیگر به شمار نمی رود. هر قدمی که ناتو به منظور حفظ و تأمین امنیت اعضای خود برمی دارد، ماهیت دفاعی دارد و متناسب و هماهنگ با قوانین بین المللی است... در واقع این اقدام های روسیه، مانند رفتار فعلی اش در اوکراین است که قوانین بین المللی را نقض و امنیت اروپا را متزلزل می کند.

در دکترین نظامی روسیه از چند خطر سخن به میان آید که یکی از آن ها سامانه موشک های استراتژیک ضد بالیستیک است. روسیه می گوید استقرار آنها تعادل اتمی جهان را برهم می زند. آمریکا و برخی از متحدانش در سال های اخیر به رغم مخالفت های روسیه استقرار این سامانه ضدموشکی را گسترش داده اند.

در دکترین روسیه به خطر بی ثباتی در کشورهای هم مرز یا متحد با روسیه و احتمال پیاده کردن قوا در این کشورها نیز اشاره شده است.

   
   
   
   
   
   
   

ارسال