از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد؛

لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مقابل اشخاص ثالث

دولت

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 25/8/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهوری آنرا در تاریخ 1/10/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

رئیس جمهور 'لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث 'را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.


به گزارش ایلنا،  این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 25/8/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهوری آنرا در تاریخ 1/10/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کد N646038