هیأت وزیران تصویب کرد؛

عضویت استاندار فارس در کارگروه ملی زیارت

دولت

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 27/9/1393 برای اجرا به معاونت اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، استاندار فارس به ترکیب اعضای کارگروه ملی زیارت اضافه شد.

به گزارش ایلنا، در شهریور ماه سال جاری، هیأت وزیران تصویب کرده بود که به منظور توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ درخصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساخت ها در امور زائران در مقیاس ملی و بین المللی کارگروهی با مسئولیت معاون اجرایی رئیس جمهور تشکیل شود.

اعضای این کارگروه در حال حاضر عبارتنداز: وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، استاندار خراسان رضوی، استاندار قم و استاندار فارس.

وزارت کشور پس از اضافه شدن استاندار قم به ترکیب کارگروه یادشده، با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ) در شهر شیراز و نامگذاری این شهر توسط مقام معظم رهبری به عنوان سومین حرم اهل بیت – علیهم السلام – و نظر به صراحت حکم ماده (12) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن مذهبی از جمله شهر شیراز، پیشنهاد الحاق استانداری فارس به ترکیب اعضای کارگروه مذکور را ارایه کرد که هیئت وزیران با این پیشنهاد موافقت کرد.


همچنین طبق بند(2) این مصوبه، تصمیمات کارگروه یادشده برای تصمیم گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می شود.
متن این مصوبه به شرح زیر است:


1- در بند (1) بعد از عبارت "استاندار قم" عبارت "و استاندار فارس" اضافه می شود.
2- در بند (2) عبارت "در صورت لزوم" حذف می‌شود.


اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 27/9/1393 برای اجرا به معاونت اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

کد N644902