در سومین روز رزمایش ارتش انجام شد؛

پخش تراکت و عملیات روانی پهپادهای حازم پدافند هوایی روی مواضع دشمن

سیاست داخلی

پهپادهای حازم پدافند هوایی برای اولین بار اقدام به انجام عملیات روانی و پخش تراکت از طریق هوایی کردند و طی آن تعداد زیادی از تراکت‌ها و متن‌های متناسب با عملیات روانی بر روی مواضع دشمن فرضی پخش شد.

پهپادهای حازم پدافند هوایی اقدام به عملیات پخش تراکت و عملیات روانی روی مواضع دشمن فرضی کردند.

به گزارش ایلنا، پهپادهای حازم پدافند هوایی برای اولین بار اقدام به انجام عملیات روانی و پخش تراکت از طریق هوایی کردند و طی آن تعداد زیادی از تراکت‌ها و متن‌های متناسب با عملیات روانی بر روی مواضع دشمن فرضی پخش شد.

کد N644274

خواندنی از سراسر وب