فیلم/ خنده‌های عجیب خبرنگار بی‌بی‌سی بر اثر استنشاق دود مواد مخدر

سیاسی

"کوینتین سامرویل" خبرنگار یکی از بخشهای خبری شبکه بی بی سی اخیرا در یک جریان تهیه گزارش از کشف و امحای مواد مخدر در انگلیس، نتوانست جلوی خنده های خودش را به علت استنشاق دود ناشی از سوختن "حشیش" بگیرد.

فیلم/ خنده‌های عجیب خبرنگار بی‌بی‌سی بر اثر استنشاق دود مواد مخدر"کوینتین سامرویل" خبرنگار یکی از بخشهای خبری شبکه بی بی سی اخیرا در یک جریان تهیه گزارش از کشف و امحای مواد مخدر در انگلیس، نتوانست جلوی خنده های خودش را به علت استنشاق دود ناشی از سوختن "حشیش" بگیرد.