آذربایجان هم لانه جاسوسی آمریکا را بست

سیاسی

در پی دخالت های رادیو آزادی در امور داخلی جمهوری آذربایجان،روز جمعه ماموران دادستانی این کشور بطور سرزده به دفتر محلی رادیو آزادی وارد شده و این محل را مورد بازرسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دخالت های رادیو آزادی در امور داخلی جمهوری آذربایجان، روز جمعه ماموران دادستانی این کشور بطور سرزده به دفتر محلی رادیو آزادی وارد شده و این محل را مورد بازرسی قرار دادند.  

این اتفاق به دلیل حمایت این رادیو از خدیجه اسماعیلووا، گزارشگر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود. خدیجه آوا به دلیل جاسوسی در اوایل ماه دسامبر از سوی دستگاه قضایی آذربایجان دستگیر شده است.

رامیز مهدی‌اف رئیس دفتر الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان اوایل این ماه در بیانیه ای، خبرنگاران رادیو آزاد را به «خیانت» متهم کرد و آنها را «ستون پنجم» دستگاه های امنیتی خارجی دانست .

رادیو اروپای آزاد( رادیو آزادی) که مقرش در پراگ است و بودجه آن را کنگره آمریکا تامین می کند، برای 21 کشور در شرق اروپا، آسیای میانه و خاورمیانه، برنامه پخش می کند .

پلیس باکو از این دفتر تجهیزاتی که برای نهادهای اطلاعاتی استفاده می شود را کشف کرده است. خطوط تلفن و اینترنت این رادیو هم قطع شده است.

رادیو آزادی اقدامات مداخله جویانه آمریکا و اروپا در کشورهای دیگر را به بهانه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی را به عنوان بازوی رسانه ای،توجیه می کند.