پیشروی ارتش عراق در جنوب تکریت

سیاسی

ارتش عراق در ادامه پیشرویهای خود توانست روستای البو محمد و قسمت شرقی رود الرصاصی را در جنوب تکریت از لوث داعش پاک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، منابع عراقی از فرار دسته جمعی داعش از یکی از روستای البو محمد منطقه یثرب در جنوب تکریت خبر دادند.

 شایان ذکر است ارتش عراق در روزهای اخیر عملیات گسترده ای را برای پاکسازی مناطق مختلف منطقه یثرب در جنوب تکریت آغاز کرده و تاکنون موفقیتهای  قابل توجهی را در این زمینه کسب کرده است.

 ارتش عراق همچنین توانست قسمت شرقی رود "الرصاصی" را در جنوب منطقه الدور واقع در جنوب تکریت از وجود داعش پاک کند.