پیش بینی حجاریان از مجلس دهم:یک اقلیت قدرتمند و پرنفوذ اصلاح طلب/ روحانی اصلاح طلب نیست

دو پرسش روزنامه آرمان از سعید حجاریان و پاسخ او را می خوانید:

چرا برخی سعی دارند رئیس‌جمهور را اصلاح‌طلب معرفی کنند؟

کد N643704