بازداشت 167 دانشجو در جنوب شرق ترکیه

سیاسی

در جریان درگیری میان دانشجویان و نیروهای امنیتی در جنوب شرق ترکیه 167 دانشجو بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، پلیس ترکیه از بازداشت 167 دانشجو در جریان درگیری میان دانشجویان و نیروهای امنیتی در بزرگداشت سالگردحملات هوایی "اولودره" خبر داد که در جریان آن 38 نفر در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.

این تظاهرات به خشونت کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن دانشجویان از گاز اشک‌ آور و و آب پرفشار استفاده کرد.