سایه افکندن نام های خانوادگی بوش و کلینتون بر انتخابات ریاست جمهوری آتی امریکا

واحدمرکزی خبر نوشت:

اسوشیتدپرس در گزارشی به قلم نانسی بناک NANCY BENAC از واشنگتن نوشت:
امریکا بیش از 300 میلیون نفر جمعیت دارد، اما این روزها هنگامی که بحث انتخاب رئیس جمهور بعدی این کشور مطرح می شود نام دو خانواده بیش از پیش بر سر زبان هاست:‌خانواده بوش و خانواده کلینتون.
این احتمال که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا رقابت اصلی بین خانواده بوش و خانواده کلینتون در بگیرد هر روز بیشتر می شود.
جب بوش،‌ فرماندار سابق ایالت فلوریدا که پدر و برادرش روسای جمهور امریکا بوده اند، بعد از ماه ها سرانجام در هفته گذشته اعلام کرد به طور جدی مسئله نامزد شدن از سوی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را بررسی خواهد کرد.
در سوی دیگر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین امریکا که شوهرش بیل کلینتون در گذشته رئیس جمهور امریکا بوده است، قرار دارد. البته، هیلاری کلینتون هنوز به طور آشکار و علنی از احتمال نامزدی خود برای حضور در رقابت های درون حزبی حزب دموکرات امریکا جهت معرفی نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 سخنی به میان نیاورده است. با این حال، وی یکی از مهمترین گزینه های حزب دموکرات برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در امریکاست.
چرا دو خانواده بوش و کلینتون در سیاست نوین امریکا تا این اندازه سایه افکنده اند؟
در این جا روشن می شود به رغم آن که امریکایی ها با حکومت های موروثی مخالفند و این گونه حکومت ها را در کشورشان قبول ندارند،‌ گزینش و انتخاب از میان اسامی و چهره های مشهور در عرصه سیاسی امریکا برای شهروندان امریکایی کاری ساده تر است.
معرفی کردن یک چهره نام آشنا در عرصه رقابت های انتخاباتی در امریکا می تواند به سرعت در ذهن رای دهندگان نام خود را نقش بزند. چنین چهره ای می تواند در جذب کمک های مالی برای حضور در رقابت های انتخاباتی موفق عمل کند و شبکه ای گسترده از ارتباطات سیاسی را به وجود آورد. یک چهره نام آشنا در عرصه سیاسی می تواند در شرایط بغرنجی مانند شرایط کنونی امریکا کارآیی و توانایی بیشتری از خود نشان دهد.
برندن نیهان، استاد علوم سیاسی در کالج دارتموث،‌ می گوید: «قدرت می تواند قدرت بیافریند. حکومت های موروثی می توانند مدت های طولانی دوام بیاورند.»‌
البته،‌ چهره های نام آشنای سیاسی همواره در میان مردم محبوبیت ندارند. یک نام خانوادگی مترود در نزد افکار عمومی می تواند مردم را از روی آوردن به فردی که این نام خانوادگی را یدک می کشد باز دارد.
نام خانوادگی «بوش» برای جب بوش 61 ساله می تواند همچون یک شمشیر دو لبه باشد. پدر و برادر جب بوش رئیس جمهور امریکا بوده اند و پدر بزرگ وی نیز سناتور بوده است.
فعالان سیاسی در حزب جمهوری خواه امریکا می گویند نام خانوادگی «بوش» می تواند به جب کمک کند که کمک های مالی برای تامین هزینه های رقابت های انتخاباتی گردآوری کند و افراد مختلف در گوشه و کنار امریکا را به خود جذب نماید.
اما برادر جب بوش، یعنی جرج دبلیو. بوش،‌ در سال های پایانی ریاست جمهوری اش (حدود شش سال پیش)‌ در نزد مردم امریکا محبوبیتی نداشت. در حالی که ممکن است برخی شهروندان امریکا در شرایط کنونی از دوران زمامداری جرج بوش به نیکی یاد کنند،‌ انتشار گزارش سنای امریکا درباره شکنجه های زندانیان در دوران زمامداری جرج بوش بار دیگر بحث ها و جدل های مرتبط با سال های سلطه جمهوری خواهان بر کاخ سفید را زنده کرد.
هیلاری کلینتون 67 ساله در گذشته وزیر امور خارجه امریکا بوده است. او سابقه سناتوری در سنا را نیز در کارنامه خود دارد و همسرش رئیس جمهور امریکا بوده است. اگر او نیز در عرصه رقابت های انتخاباتی وارد شود با همان مسائلی که در اطراف نام خانوادگی «بوش» وجود دارد مواجه خواهد شد.
بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین امریکا و همسر هیلاری کلینتون،‌ در شرایط کنونی امریکا از محبوبیت زیادی برخوردار است. در صورتی که همسرش در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری امریکا وارد شود،‌ بیل کلینتون به طور قطع از او حمایت خواهد کرد. او در سال 2008 نیز از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حمایت کرد. اما نام او نیز با برخی مسائل ریز و درشت دوران زمامداریش در کاخ سفید همراه است.
هنگامی که جب بوش در هفته گذشته اعلام کرد موضوع حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری را به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد داد، یک گروه از فعالان سیاسی،‌ موسوم به RootsAction وبسایتی تحت عنوان «نه بوش و نه کلینتون» NoBushesorClintons راه اندازی کرد. این گروه به گردآوری امضا از مخالفان حضور دوباره خانواده های بوش یا کلینتون در عرصه سیاست امریکا مبادرت ورزید.
با این حال، جولیان زلیزر Julian Zelizer،‌ از اساتید تاریخ در دانشگاه پرینستون، معتقد است در انتخابات سال 2016 امریکا نام های آشنا هنوز هم می توانند مورد توجه رای دهندگان امریکایی قرار گیرند.
وی می گوید: «واشنگتن در هم شکسته شده است و رای دهندگان امریکایی و کسانی که به شرکت کنندگان در رقابت های انتخاباتی کمک می کنند به دنبال افراد و چهره هایی هستند که به نظر برسد می توانند کاری انجام دهند.»
او خاطرنشان می کند: «نام آشنا بودن این افراد می تواند عنصری تاثیر گذار در جذب مردم و رای دهندگان به سوی آنها باشد.»‌
به رغم آن که انتقادهایی از شکل گیری رقابت نهایی بین خانواده های بوش و کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری امریکا وجود دارد، دلایل زیادی وجود دارد که باور کرد رای دهندگان امریکایی در مراحل اولیه این انتخابات نامزدهای مورد نظر خود را بر اساس مزایایی که این نامزدها دارند بر خواهند گزید.»
زلیزر می گوید:‌ «مسئله ای که در این انتخابات مهم است این است که کدام گزینه بهتر است. اگر رای دهندگان به این نتیجه برسند که انتخاب نهایی بین این دو نام خانوادگی است در این باره تصمیم خواهند گرفت.»
سلطه اعضای مختلف یک خانواده بر امور سیاسی امریکا و تصدی سمت های انتخابی توسط این افراد امری است که در این کشور رواج دارد و رواج آن به مراتب بیشتر از آن مقداری است که مردم امریکا تصور می کنند.
امریکا تا کنون 44 رئیس جمهور داشته است که هشت نفر آنها از چهار خانواده بوده اند (دو نفر از هر یک از خانواده آدامز،‌ هریسون،‌ روزولت و بوش).
نیهان با اشاره به نتیجه مطالعه ای که در سال 2010 در فصلنامه مطالعات قوه
مقننه منتشر شد خاطرنشان می کند در این مطالعه روشن شد که حدود 9 درصد اعضای کنگره امریکا ارتباط خانوادگی نزدیک با افرادی دارند که در گذشته عضو کنگره بوده اند.
جف کوهن،‌ از بنیانگذاران گروه RootsAction، می گوید حتی بسیاری از کسانی که به لحاظ سیاسی با وی هم عقیده نیستند از سایه انداختن نام های خانوادگی بوش و کلینتون بر انتخابات نگرانند.
وی می گوید: «این امر مایه ناامیدی گسترده است.» او نام های خانوادگی بوش و کلینتون را نماد «سیستم های فاسد و طبقات همیشه حاکم» می داند.
حتی مادر جب بوش نیز در اظهار نظری خاطرنشان کرده است که انتخاب یک رئیس جمهور دیگر از خانواده بوش چندان خوشایند نیست.
وی گفته بود:‌ «اگر ما تنها دو یا سه خانواده داشته باشیم که برای تصدی سمت ریاست جمهوری در امریکا رقابت کنند،‌ در وضعیت بسیار احمقانه ای گرفتار شده ایم.»

4949

کد N641813