حسن روحانی: نخبگان باید طراح برنامه‌ها باشند/ دولت همه توانش را برای تخصیص بودجه‌های عمرانی بکار گرفته

رییس جمهوری رسیدن به نقطه اوج و توسعه را نیازمند آمادگی برای ایثار و فداکاری دانست و اظهار داشت: امروز برای ادامه راه، نیازمند فداکاری، ایثار و حرکت اندیشمندان، علما و حضور نخبگان در صحنه توسعه کشور هستیم.

کد N641793