قشقاوی در دیدار با معاون وزیر خارجه امارات:

برگزاری کمیسیون مشترک نشانگر اراده مقامات در تحکیم روابط است

سیاسی

معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان خارج از کشور با احمد عبدالرحمان الجرمن معاون وزیر خارجه امارات در امور سیار سیاسی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان خارج از کشور صبح امروز و قبل از برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور با احمد عبدالرحمان الجرمن معاون وزیر خارجه امارات در امور سیاسی ملاقات کرد.

در این دیدار قشقاوی با اشاره به روابط خوب و رو به گسترش دو کشور، برگزاری منظم کمیسیون های مشترک کنسولی را بیانگر اراده مسئولین دو کشور در برطرف کردن مشکلات کنسولی فی مابین، تقویت و تحکیم مراودات دو کشور دانست.

وی تاکید کرد: مفاد موافقت نامه های کنسولی نشان می دهد که دو طرف تفاهم بسیار خوبی در امور کنسولی و همکاری های قضایی دارند.

عبدالرحمان الجرمن نیز با اشاره به سابقه ده سال برگزاری کمیسیون های مشترک کنسولی میان دو کشور اظهار داشت که در پی برگزاری این کمیسیون های مشترک، دو طرف به تدریج به توافقات خوبی در زمینه کنسولی دست یافته اند.