نخستین اظهارات روحانی در سفر به بیرجند

ایرنا نوشت:

 رییس جمهوری گفت: تردیدی ندارم که سفر به استان خراسان جنوبی و تصمیماتی که برای این سفر اتخاذ شده است؛ منشاء تحولی مثبت برای استان عزیز و مرزی خراسان جنوبی خواهد بود.

کد N640385