نخست وزیر فلسطین تشریح کرد:

گزینه های فلسطین در صورت ناکامی در شورای امنیت

سیاسی

نخست وزیر فلسطین خاطرنشان کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین در صورت ناکامی در شورای امنیت گزینه های دیگری پیش رو خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رامی الحمدالله نخست وزیر فلسطین اظهار داشت: در صورتی که پیش نویس تشکیل کشور فلسطین در شورای امنیت به سرانجام نرسد تشکیلات خودگردان فلسطین گزینه های دیگری در اختیار دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: از جمله این گزینه ها پیوستن فلسطین به سازمان های بین المللی از جمله دادگاه جنایی بین المللی و به جریان انداختن مقاومت مردمی فلسطین است.

رامی الحمدالله خاطرنشان کرد: با وجود آنکه آمریکا اعلام کرده است پیش نویس فلسطین در شورای امنیت را وتو خواهد کرد اما ما همچنان امیدواریم واشنگتن پایان اشغال اراضی فلسطین توسط اسرائیل را ظرف دو سال تایید کند.