القدس العربی؛

همه منطق ایران در مبارزه با تروریسم را پذیرفته اند/ سیاست منطقی ایران

سیاسی

یک روزنامه عربی نوشت: همه به این نتیجه رسیده اند که باید به منطق ایران در عرصه سیاست خارجی و مبارزه با تروریسم در قالب گفتگوهای مستقیم و یا میانجیگری ها گوش فراداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی نوشت: سیاست خارجی حساب شده، ایران را به یک کشور مهم و صاحب نفوذ در منطقه تبدیل کرده است و کسی قادر نیست تا نقش محوری ایران در منطقه را انکار کند. کشورهای منطقه نسبت به سیاست خارجی و راهبردی ایران حساس شده و اقدامات تهران را در زمینه های مختلف همواره بررسی می کنند.

این روزنامه در ادامه نوشت: نمونه بارز سیاست خارجی ایران را در روابط با عراق می توان مشاهده کرد. ایران بعد از سقوط نظام سابق عراق در سال 2003 سیاست راهبردی بکار می گیرد که در نتیجه آن کشورهای منطقه و ابرقدرت ها برای اجرای طرح های خود در مبارزه با تروریسم در عراق و موثر ظاهر شدن در این عرصه حضور ایران را یک امر ضروری می دانند و در مسائل سیاسی منطقه درخواست همکاری و مشورت می کنند. همین مسئله را در تعامل ایران با دمشق مشاهده می کنیم. اعراب و آمریکا با وجود برگزاری نشست های ژنو و حملات هوایی علیه داعش و گروه های تروریستی در سوریه، تاکنون نتوانستند راه به جایی ببرند.

این روزنامه در ادامه افزود: همه به این نتیجه رسیده اند که باید به منطق ایران در عرصه سیاست خارجی و مبارزه با تروریسم در قالب گفتگوهای مستقیم و یا میانجیگری ها گوش فراداد. شاهد این سخن، درخواست اخضر ابراهیمی نماینده اسبق سازمان ملل در امور سوریه است که بعد از پایان ماموریت خود در این کشور به همه اعلام کرد راهکار نهایی حل بحران سوریه و غلبه بر تروریسم در منطقه گفتگو با مقامات تهران و مشارکت دادن آنها در این مسئله است.