دو جاسوس اسرائیلی در مصر به 25 سال حبس محکوم شدند

سیاسی

دادگاه جنایی پورت سعید مصر دو جاسوس اسرائیلی را به 25 سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دام پرس، دادگاه جنایی پورت سعید مصر حکم دو جاسوس اسرائیلی را که علیه امنیت ملی مصر فعالیت می کردند، اعلام کرد.

بنابراین گزارش، "بنیامین شائول" و "دیوید مائیر" دو عامل جاسوسی موساد که از مصر گریخته اند به صورت غیابی به 25 سال حبس محکوم شده اند.

گفته می شود این دو جاسوس اسرائیلی اطلاعات نظامی و امنیتی را از اماکن حساس مصر به سرقت برده و به تل آویو انتقال داده اند.