تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی علیه خاخام های آفریقایی

سیاسی

شورای خاخامیت رژیم صهیونیستی، اختیارات خاخام‌های اتیوپیایی را کاهش داده و حتی مانع برگزاری ساده‌ترین وظایف از جمله مراسم ازدواج اتیوپیایی‌تباران توسط آن‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خاخام‌های اتیوپیایی‌الاصل ساکن فلسطین اشغالی شورای خاخامیت رژیم صهیونیستی را به اعمال تبعیض نژادی متهم و اعلام کردند: در جامعه صهیونیستی حتی خاخام‌های سیاه‌پوست در معرض تبعیض نژادی هستند.

روزنامه "یدیعوت آحارانوت" تایید کرد خاخام‌های اتیوپی‌الاصل ساکن فلسطین اشغالی به دلیل رنگ پوستشان قربانی تبعیض نژادی هستند.

بر اساس این گزارش، شورای خاخامیت رژیم صهیونیستی، اختیارات خاخام‌های اتیوپیایی را کاهش داده و حتی مانع برگزاری ساده‌ترین وظایف از جمله مراسم ازدواج اتیوپیایی‌تباران توسط آنها می‌شود.

«رابی یشبیت یلاو» که همراه همسر و هفت فرزندش ساکن فلسطین اشغالی است، می‌گوید: من در اتیوپی خاخام مهمی بوده و با وجود فشارها از سنت‌های یهودی حفاظت می‌کردم. امروز شورای خاخامیت ما را مورد تبعیض قرار داده و به‌دلیل رنگ پوستمان ما را از حقوق اساسی محروم ساخته است.

«آویوا کاپلان»، از یک مرکز آکادمیک در نتانی در این باره توضیح می‌دهد که رژیم صهیونیستی با این کار از منافع خود دفاع می‌کند و می‌افزاید: اسرائیل اتیوپیایی‌ها را از جامعه‌ای پدرسالار به سوی جامعه پسامدرن هدایت می‌کند و اتیوپیایی‌ها هزینه این انتقال را می‌پردازند.

رژیم صهیونیستی همواره مهاجران غیر سفیدپوست را مورد تبعیض نژادی قرار می‌دهد و یهودیان اتیوپی موسوم به فلاشاها که تعدادشان در سرزمین‌های اشغالی به 110 هزار نفر می‌رسد، قربانیان کنترل‌‌های پلیس بوده‌ و در هر ماجرایی انگشت اتهام به سوی آنها نشانه می‌رود.