در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد؛

پیش نویس قطعنامه حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود

سیاسی

مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خودشان را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا پیش نویس قطعنامه حاکمیت دائم مردم فلسطین در اراضی فلسطینی بر منابع طبیعی خودشان را تصویب کرد.

بنابراین گزارش، در پیش نویس این قطعنامه به مناطق قدس شرقی و جولان سوریه نیز اشاره شده است.