سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد؛

محکومیت حمله گروه تروریستی به یک روستا در شمال شرق نیجریه

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله گروه تروریستی به یک روستا در شمال شرق نیجریه را که منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر و ربودن 185 نفر از کودکان و زنان این روستا شد، محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله گروه تروریستی به یک روستا در شمال شرق نیجریه را که منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر و ربودن 185 نفر از کودکان و زنان این روستا شد، محکوم کرد.

به گزارش ایلنا؛ افخم با اظهار تاسف شدید از کشته شدن مردم بیگناه، آزادی فوری تمامی افراد بی دفاع ربوده شده را مورد تاکید قرار داد.

کد N636629