تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و محیط زیست امضاء می‌شود

سیاست داخلی

وزارت دفاع و سازمات حفاظت محیط زیست کشور به منظور بهبود و توسعه کمی و کیفی همکاری های علمی، پژوهشی،فناوری،آموزشی، حفاظتی و اجرایی در کشور در حوزه محیط زیست، تفاهم نامه همکاری امضاء می‌کنند.

تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان حفاظت محیط زیست امضاء می‌شود.

به گزارش ایلنا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمات حفاظت محیط زیست کشور به منظور بهبود و توسعه کمی و کیفی همکاری های علمی، پژوهشی،فناوری،آموزشی، حفاظتی و اجرایی در کشور در حوزه محیط زیست، تفاهم نامه همکاری امضاء می‌کنند.

این تفاهم‌نامه روز شنبه 29 آذرماه با حضور سردار سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امضاء و تبادل می شود.

کد N635082