العبادی:

خطر تروریسم فقط عراق را تهدید نمی کند

سیاسی

نخست وزیر عراق تصریح کرد تروریسم فقط عراق را تهدید نمی کند، بلکه خطری برای همه کشورها قلمداد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی گفت: خطر تروریسم فقط عراق را تهدید نمی کند بلکه کل منطقه و دنیا را هدف قرار می دهد.

وی در مراسم رونمایی از کتاب نجف دریچه حکمت افزود: چالشهای موجود فقط نظامی و امنیتی نیست بلکه سطوح سیاسی، اجتماعی و فکری را شامل می شود ما سرانجام بر این چالش ها غلبه می کنیم همانطور که نجف در طول سالهای گذشته ایستادگی کرد و وحشی ها و بربرها نتوانستند تاریخ، فرهنگ و علم آن را محو کنند.

العبادی تاکید کرد: مرجعیت در برابر این هجمه ایستادگی کرد.ملت توان ایستادگی در برابر این چالش ها و تحقق پیروزی را دارند.