پورمحمدی پس از جلسه دولت در پاسخ به خبرنگار ایلنا:

مدیران بازداشتی دولت قبل از 20نفر بیشتر بوده‌اند/ تنها دولت٬ تصمیم‌گیرنده حصر نیست

دولت

دولت از ابتدا در در موضوع حصر دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مسئله انتظار داشت٬ البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم‌گیرنده صددرصد در مسئله حصر نیست.

وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه مسئله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است٬ گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم گیرنده صددرصد در مسئله حصر نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی پس از جلسه امروز هیات دولت٬ با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا پیگیری از سوی دولت در مورد مسئله حصر٬ علیرغم وعده‌های رئیس‌جمهور صورت نخواهد گرفت٬ گفت: در مورد دخالت دولت در موضوع حصر به کرات گفته شده که دولت از ابتدا در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مسئله انتظار داشت.

وی با بیان اینکه مسئله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم گیرنده صددرصد در مسئله حصر نیست.

پور محمدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا در خصوص جزئیات بازداشت 20 مدیر دولتی که وزیر ا طلاعات از آن خبر داده بود گفت: البته تعداد این بازداشت‌ها بیشتر است اما اجازه بدهید جزئیات آن سخنگوی قوه قضاییه به شما توضیح کامل را بدهد.

کد N633072