مردم آمریکا دیگر از کنگره حمایت نمی کنند

سیاسی

نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد کنگره این کشور دیگر از حمایت مردم برخوردار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، موسسه پژوهشی گالوپ با انجام یک نظرسنجی درباره میزان محبوبیت کنگره آمریکا نزد مردم این کشور اعلام کرد: محبوبیت کنگره آمریکا برای مردم این کشور نسبت به سال جاری 15 درصد کاهش داشته است.

گالوپ در توضیح نظر سنجی خود آورده است: قانونگذاران آمریکایی تاکنون هرگز تا این اندازه مورد نفرت و بی اعتمادی مردم آمریکا نبوده اند.

موسسه گالوپ درگزارش خود همچنین با اشاره به این که میانگین سالانه حمایت آمریکایی ها از کنگره این کشور که در سال 2001 و پس از واقعه 11 سپتامبر به اوج خود یعنی 56 درصد رسیده بود یادآور شده است که این حمایت در 40 سال گذشته هرگز به پایین تر از 20 درصد نرسیده بود.

به گفته گالوپ مردم آمریکا دراین نظرسنجی به یک اندازه نسبت به قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه این کشور ابراز بی اعتمادی و ناخرسندی کرده اند.