سردار کمالی:

تصویب قانون خرید خرمت سربازی ربطی به کسری بودجه دولت ندارد

سیاسی

جانشین اداری منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح رباره شایعه تصویب این قانون به دلیل کسری بودجه دولت گفت: ما فقط قصد داریم تکلیف غائبین را روشن کنیم و این ربطی به کسری بودجه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمت حاشیه برنامه تلویزیونی متن و حاشیه، سردار کمالی جانشین اداری منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روی خط آمد و درباره عادلانه بودن یا نبودن خرید سربازی گفت: عادلانه نیست اما قرار هم نیست که خریدی صورت بگیرد.

سردار کمالی با انتقاد از مقدمه پخش شده از برنامه گفت: ماجرا اینگونه است که عده ای از مشمولین وظیفه به قانون تمکین نکردند و اکنون بیش از هشت سال غائبند. ما دو راه پیش پایشان باز کردیم که یا بیایند خدمت کنند که در صورت مراجعه تا 22 بهمن اضافه خدمتشان عفو می شود؛ دومین راه این است که با پرداخت جریمه تکلیف نظام وظیفه ایشان مشخص شود و کارت معافیت بگیرند.

کمالی درباره اثر سوء این دست قوانین در تضعیف نظام وظیفه توضیح داد: قوانینی برای مقابله با این مساله تدوین شده است که از سال 94 اجرایی می شود واجازه نمی دهد کسی به راحتی غیبت کند و بتواند هشت سال راحت باشد.لذا در سال 94 برنامه داریم تا قانون به کار گیری افراد غائب را اجرایی کنیم تا کلیه شرکتها و فروشگاه ها و بنگاه ها و اماکنی که سرباز ها به تحی در آنها فعالیت دارند برای بار اول هزینه یک سرباز و برای بار دوم بیشتر هزینه سه سرباز را پرداخت کنند.

وی درباره شایعه تصویب این قانون به دلیل کسری بودجه دولت گفت: ما فقط قصد داریم تکلیف غائبین را روشن کنیم و این ربطی به کسری بودجه ندارد.

کمالی درباره مشمولیت این قانون درباره فوتبالیست های متخلف توضیح داد: در این باره دو بحث مطرح است. از 69 نفر متخلفی که اعلام شد فقط سه یا چهار نفر بیش از هشت سال غیبت دارند و مشمول این قانون می شوند. اما در وهله بعد این افراد پرونده قضایی دارند و تا روشن شدن پرونده شان مشمول این قانون نمی شوند.

وی درباره یکی از متخلفین که در خارج بازی می کند گفت: ایشان دو تخلف کرده اند، یکی عدم تمکین به قانون که شامل رافت اسلامی و بخشش نمی شود و دومین تخلف عدم معرفی به نظام وظیفه است و در این زمینه آقای کی‌روش هم در جریان کار نیست و با اطلاعات غلطی که به ایشان داده شده ایشان را به اشتباه انداخته اند.

گفتنی است، در پایان سردار کمالی با تاکید بر عدم توانایی در تبیین تناقض پرداخت جریمه و خرید خدمت به سخنان خود پایان داد.