عراقچی:

مذاکرات مفصلی با هیات آمریکایی داشتیم

سیاسی

معاون وزیر امورخارجه و رییس هیات مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان پس از پایان سومین دور از مذاکرات دو جانبه ایران با هیات امریکایی گفت: ما مذاکرات بسیار مفصلی با هیات آمریکایی داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در گفتگو با واحد مرکز خبر با بیان این مطلب گفت: اینها به عنوان مقدمه ای برای مذاکرات روز چهارشنبه که با کل 1+5 انجام می شود، خواهد بود.

وی با بیان این که مسائلی که مطرح شده است در جلسات چهارشنبه، با مجموع اعضا بحث خواهیم کرد گفت : در ادامه همین جلسات با فرانسه دیدار دوجانبه خواهیم داشت و جلسات دوجانبه دیگری هم با دیگر اعضای گروه 1+5 برای چهارشنبه تنظیم شده است که برگزار می کنیم. 

عراقچی در پاسخ به این سوال که روی هم رفته فضای مذاکرات چطور بوده است، گفت: فضای مذاکرات البته خوب و با احترام است ولی هنوز درمورد نتایج زود است که قضاوت کنیم.