دادستانی کل مصر پرونده ۴۰ اخوانی را به دادگاه نظامی فرستاد

سیاسی

«محمد بدیع» رهبر کل جماعت اخوان المسلمین، «صفوت حجازی» و «محمد البلتاجی» دو رهبر دیگر این جماعت و نیز ۴ دانش آموز دختر دبیرستانی از جمله این متهمان هستند.

دادستانی کل مصر پرونده ۴۰ عضو جماعت اخوان المسلمین را برای محاکمه به دادگاه نظامی فرستاد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز عربی، دادستانی کل مصر پرونده ۴۰ عضو جماعت اخوان المسلمین را به اتهام حمله به مجتمع دادگاه‌های استان «اسماعیلیه» و آتش زدن آن برای محاکمه، به دادگاه نظامی فرستاد.

«محمد بدیع» رهبر کل جماعت اخوان المسلمین، «صفوت حجازی» و «محمد البلتاجی» دو رهبر دیگر این جماعت و نیز ۴ دانش آموز دختر دبیرستانی از جمله این متهمان هستند.

کد N630662