فرودگاه زوریخ تهدید به بمبگذاری شد

واحد مرکزی خبر نوشت:


تهدید به بمب گذاری ، باعث تأخیر برخی از پروازهای فرودگاه مهم شهر زوریخ سوئیس و تعطیلی موقت این فرودگاه شد.


به گزارش برگزاری فرانسه ، در نتیجه این تهدید، نیمی از پروازها در این کشور به تأخیر افتاد.

رسانه های داخلی اعلام کردند اعلام آماده باش امنیتی درپی تماس تلفنی فردی ناشناس و تهدید به بمب گذاری صورت گرفت.

نیروهای امنیتی پس از بررسی و تحقیقات ، مجوز رسمی از سرگیری پروازها را صادر کردند.

پلیس سوئیس اعلام کرد: همه چیز به حال طبیعی خود بازگشته و  پروازها از روز سه شنبه به وضع عادی خود بازخواهد گشت.

52261

کد N630294