صبح امروز در کاخ سعد آباد صورت گرفت؛

استقبال رسمی جهانگیری از نخست وزیر سوریه

سیاسی

صبح امروز در کاخ سعدآباد نخست وزیر سوریه توسط معاون اول رئیس جمهور مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وائل الحلقی نخست وزیر سوریه که روز گذشته به تهران سفر کرده است امروز صبح در کاخ سعد آباد توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

نخست وزیر سوریه در این سفر که تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت با برخی از مقامات ایرانی دیدار و درباره مسائل دو جانبه، منطقه ای به ویژه سوریه و مسائل اقتصادی گفتگو می کنند.

برخی از وزیران و مقامات ارشد سوریه وائل الحلقی را در این سفر همراهی می کنند.