فیلم/ لحظات رعب آور فرار پنج گروگان در سیدنی

سیاسی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: با ادامه بحران گروگانگیری در مرکز سیدنی، تصاویر فرار پنج گروگان از دست گروگانگیران که خود را وابسته به داعش معرفی کرده اند، منتشر شده است.

فیلم/ لحظات رعب آور فرار پنج گروگان در سیدنیخبرگزاری مهر - گروه بین الملل: با ادامه بحران گروگانگیری در مرکز سیدنی، تصاویر فرار پنج گروگان از دست گروگانگیران که خود را وابسته به داعش معرفی کرده اند، منتشر شده است.