امین زاده در جمع خبرنگاران:

آمریکا در عرصه داخلی و بین المللی، حقوق بشر را نقض می‌کند

سیاسی

معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور گفت: آمریکا دارای کارنامه بدی در خصوص حقوق بشر در عرصه داخلی و بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: بعضی از کشورهایی که به دلیل نقض حقوق بشر فشارهایی به سایر ملت ها وارد می کنند، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی دارای کارنامه بد در خصوص رعایت حقوق بشر هستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا از جمله این کشورهاست، بیان کرد: گزارش اخیر منتشر شده از سوی سازمان سیا اعلام کرده که نقض حقوق بشر در آمریکا درباره محکومین اتفاق می افتد و دادرسی عادلانه در رعایت حقوق متهمین اعمال نمی شود به خصوص امنیت سیاه پوست ها و حقوق شهروندی آنها مورد بی احترامی قرار می گیرد.

امین زاده بیان کرد: در عرصه بین الملل نیز آمریکا کارنامه قابل قبولی ندارد و دچار نقض های حقوق بشری است، از جمله اعمال تحریم به سایر ملت ها.

وی با بیان اینکه ما نیاز به دموکراسی و حقوق بشر در عرصه بین المللی داریم، گفت: آموزش حقوق بشر در بعضی از نهادها اتفاق می افتد اما به عنوان تحمیل ایده برخی کشورها است و این در حالی است که حقوق بشر باید عادلانه و بر اساس تنوع فرهنگی کشورها باشد.

معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور ،گفت: حقوق بشر یک نسخه غربی نیست که در صورت تحمیل غرب و عدم پذیرش یک کشور، آن کشور مجرم شناخته شود.