شرکت هالیبرتون 1000 نیروی خود را اخراج می کند

سیاسی

بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان از تعدیل هزار نفر از نیروهای خود به دلیل کاهش سریع بهای جهانی نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت خدمات نفتی هالیبرتون آمریکا به دلیل کاهش بهای جهانی نفت حدود هزار نیروی خود را از کار برکنار می کند.

بر این اساس بیشتر این نیروها از دفاتر شرکت هالیبرتون در آفریقا، آسیا و اروپا تعدیل خواهند شد. هالیبرتون با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این خبر، اخراج نیروهای کارآمد خود را که سهم عمده ای در پیشرفت های این شرکت دارند، امری دشوار و نامطلوب دانست.

شرکت خدمات نفتی هالیبرتون که در بیش از 70 کشور نفت خیز جهان فعالیت می‌کند، مالک صدها شرکت تابعه، موسسه وابسته، مشارکتی و زیرمجموعه بوده و شمار کارکنانش بیش از 80 هزار نفر برآورد می شود.