بلژیک هم کشور فلسطینی را به رسمیت می شناسد

سیاسی

پارلمان بلژیک خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، پارلمان منطقه ای بروکسل از حکومت بلژیک خواستار "به رسمیت شناختن فلسطین" شد.

پیش نویس این قطعنامه در پارلمان بروکسل با ۱۱ رای منفی، ۱۲ رای ممتنع و ۵۶ رای مثبت، مورد موافقت قرار گرفت.

این پیش نویس همچنین "به رسمیت شناختن فوری دولت فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷" را خواستار شده است.

 انتظار می رود که این پیش نویس در اوایل سال ۲۰۱۵ در پارلمان این کشور مورد رای گیری قرار گیرد.