شورای امنیت به ابراز تاسف از شهادت وزیر فلسطینی اکتفا کرد

سیاسی

اعضای شورای امنیت در موضعی خجالت آور تنها به ابراز تاسف از شهادت "زیاد ابوعین" وزیر فلسطینی در رام الله توسط صهیونیستها اکتفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اعضای شورای امنیت سازمان ملل به شهادت "زیاد ابوعین" وزیر فلسطینی اکتفا کردند.

این در حالی است که شورای امنیت در قبال وقوع حوادث مشابه در فلسطین اشغالی علیه صهیونیستها، موضعی کمتر از محکومیت شدید اقدامات فلسطینیان اتخاذ نکرده است.

زیاد ابوعین اخیرا در تظاهراتی در منطقه "ترمس علیا" رام الله توسط نظامیان صهیونیست مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و به شهادت رسید.

نتایج گزارش پزشکی قانونی نیز شهادت وی در اثر حمله نظامیان صهیونیست را تایید کرده است.