فیلم/ تظاهرات ضدجنگ در برلین

سیاسی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: هزاران نفر مردم آلمان با برگزاری راهپیمایی در مقابل کاخ رئیس جمهوری این کشور به سیاستهای جنگ‌طلبانه و مداخله نظامی ناتو در خارج از مرزها به شدت اعتراض کردند.

فیلم/ تظاهرات ضدجنگ در برلینخبرگزاری مهر - گروه بین الملل: هزاران نفر مردم آلمان با برگزاری راهپیمایی در مقابل کاخ رئیس جمهوری این کشور به سیاستهای جنگ‌طلبانه و مداخله نظامی ناتو در خارج از مرزها به شدت اعتراض کردند.