رستمیان با اشاره به لایحه بودجه

حرکت دولت در بهداشت بسیار مثبت و مترقی است

سیاسی

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: واقعیت این است که دولت در زمینه سلامت بسیار خوب عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب ادامه داد: مطابق برنامه پنجم که قرار بود هزینه های درمانی مردم کاهش یابد، این موضوع به درستی و واقعا عملیاتی شده است و عملکرد دولت در این زمینه قابل تقدیر است.

رستیمان افزود: در حوزه بهداشت هم اقدامات خوبی صورت گرفته، اگرچه نیاز به تمرکز بیشتر در این حوزه وجود دارد و قطعا شرایط آن در چند ماه آینده و با توجه به روند فعلی بسیار بهتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته قاعده بر این است که ابتدا حوزه بهداشت، سپس درمانگاه سرپایی و بعد بیمارستان ها مورد توجه قرار گیرد، اما چون پرداخت ها در بیمارستان ها بسیار بالا بوده و مردم هزینه بسیاری در این زمینه می پرداختند، ابتدا دولت به این سمت حرکت کرد.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به بودجه بهداشت و درمان گفت: در این حوزه دولت اعتبارات خوبی قرار داده  در مجموع شاهد افزایش اعتبارات مناسبی بوده ایم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیازها در این حوزه گفت: قطعا باید بیمه همه گیر شود و کیفیت مناسب تری داشته باشد. هزینه درمانی مردم نیز باید به مراتب پایین تر بیاید.

وی ادامه داد: ضمن اینکه معتقدم امکانات درمانی در شهرهای کوچک باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از برخی از بخش های بودجه گفت: به برخی از مواد بودجه انتقاد دارم.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال دولت در بودجه سالن های ورزشی 15 هزار نفری را دیده و رئیس جمهور در مجلس عنوان کرده که این سالن ها ساخته و آماده خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که ما ورزشگاه های 5 هزار نفری بسیاری داریم که تکمیل نشده است و دولت به جای تکمیل آن ها دارد به سمت کلان حرکت می کند.

رستمیان اضافه کرد: برای ساخت و تکمیل ورزشگاه های بزرگ در شهرهای کلان، قطعا بخش خصوصی می تواند ورود جدی داشته باشد، اما این بخش در شهرهای کوچک و پروژه های خرد تر مشارکت نمی کند.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان افزود: تصویب این امر به معنای روش غیر منطقی، ناعادلانه و به نفع توسعه نامتوان کشور است و به شدت اجحاف در حق مردم روستاها و شهرهای کوچک خواهد بود.