تصاویری از تونلهای مبارزه با تروریستها در مرز لبنان

ارتش سوریه و جبهه خلق برای آزادی فلسطین شاخه فرماندهی کل با همکاری ارتش لبنان آمادگی لازم برای مقابله با نفوذ گروههای تروریستی به داخل خاک سوریه یا منطقه بقاع لبنان را به دست آورده اند.

تصاویری از تونلهای مبارزه با تروریستها در مرز لبنانارتش سوریه و جبهه خلق برای آزادی فلسطین شاخه فرماندهی کل با همکاری ارتش لبنان آمادگی لازم برای مقابله با نفوذ گروههای تروریستی به داخل خاک سوریه یا منطقه بقاع لبنان را به دست آورده اند.

 

 

به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم از مرز لبنان با سوریه، همزمان با افزایش تهدید گروه تروریستی جبهه النصره در نواحی منطقه شمالی بقاع لبنان بویژه در محور کفرزبد - قوسایا - ریاق، ارتش سوریه و جبهه خلق برای آزادی فلسطین شاخه فرماندهی کل که از چندین دهه پیبش در کوهستانهای این منطقه حضور دارد، استحکامات خود را برای مقابله با تروریست ها افزایش داده اند.

این منطقه به دلیل کوهستانی بودن و وجود رشته کوه های ممتد و وسیع، هدف جدیدی برای تروریست ها در جرود القلمون به حساب می آید.

نیروهای ارتش سوریه و جبهه خلق برای آزادی فلسطین شاخه فرماندهی کل برای مقابله با تروریست ها در کوه های منطقه، تونل و در مرزهای سوریه و لبنان و در شمال غرب شهرک قوسایا و جنوب دیرغزال و شرق ریاق در منطقه البقاع، خاکریز و تپه ایجاد کرده اند.

علی رغم صعب العبور بودن این کوه ها، تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با تروریست ها کامل شده و نیروها در نهایت آمادگی به سر می برند.

دوربین العالم با ورود به یکی از این تونل ها، از تجهیزات نظامی و وسایل امنیتی و راه های خروج اضطراری آن بازدید کرد.

این تونل ها در اصل برای مقابله با دشمن صهیونیستی طراحی شده اند اما مسیر جنگ در سوریه باعث شد تا جبهه خلق برای آزادی فلسطین شاخه فرماندهی کل ادوات دفاعی خود را توسعه داده و استحکامات خود را تا مسافت طولانی گسترش داده و تقویت کند و به خط اول دفاع تبدیل شود.

کوه ها و پایگاه های این منطقه که دهها عضو مقاومت از آن ناحیه برخاسته اند، نمادی است که به عنوان یک مانع بزرگ در برابر گروه تروریستی جبهه النصره و سایر گروه های مشابه در این مرحله به شمار می آید.

49261

کد N625276