عمار حکیم:

حضور میلیونی زائران حسینی حامل پیام سیاسی برای داعش است

سیاسی

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که حضور میلیونی زائران حسینی حامل پیام سیاسی برای گروه داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین حسینی حامل این پیام سیاسی برای داعش است که پیروان اهل بیت (ع) در صحنه حضور دارند و می توانند با دیگر طیف های عراق و کشورهای اسلامی و جهان همزیستی داشته باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: زیارت علاوه بر بعد ارزشی، اعتقادی و انسانی آن دارای بعد سیاسی در مقابله با داعش گروهی که شعار کشتار شیعه را سر داده است. داعش و قلب آن یعنی القاعده در مقابل دیدگان افکار عمومی منطقه و جهان، شعار کشتار شیعه را سر داده اند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد: حضور میلیونی زائران حسینی بیانگر پایبندی آنها به قیام امام حسین (ع) و رسالت آن در ایجاد دولتی بر پایه عدل و مقابله در برابر افراد فاسد است.