صائب عریقات:

تشکیلات خودگردان كليه همکاریهاي امنیتی با اسرائیل را متوقف کرده است

سیاسی

عضو ارشد سازمان آزادیبخش فلسطین کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول نهایی ترور "زیاد ابوعین" دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، "صائب عریقات" عضو ارشد سازمان آزادیبخش فلسطین امروز تاکید کرد: ما کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول اصلی ترور "زیاد ابوعین" وزیر فلسطینی می دانیم.

وی تاکید کرد: تشکیلات خودگردان تصمیم نهایی خود برای طرح موضوع تشکیل کشور فلسطینی در شورای امنیت را اتخاذ کرده است. ما همچنین در راستای توقف جنایات اشغالگران در حق فلسطینیان، تصمیم داریم این موضوع را در دادگاه جنایی بین المللی مطرح کنیم.

عریقات در ادامه از قطع کامل هر گونه همکاری امنیتی میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی نیز خبر داد.