سنای فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

واحدمرکزی خبر نوشت:

 شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار در خبری فوری اعلام کرد سنای فرانسه به قطعنامه کشور فلسطینی رای داد و آن را به رسمیت شناخت.
به گزارش این شبکه، پس از رای پارلمان فرانسه به قطعنامه کشور فلسطینی سنای این کشور نیز به این قطعنامه رای داد.

4949

کد N624392