مذاکرات کوبا با اتحادیه اروپا به تعویق افتاد

سیاسی

مناقشه پیش آمده در پی برگزاری یک نمایشگاه عکس باعث تعویق مذاکرات کوبا با اتحادیه اروپا در روزهای هشتم و نهم ژانویه در شهر هاوانا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از تعویق مذاکرات کوبا با اتحادیه اروپا برای انعقاد توافق با این اتحادیه تا پایان سال آینده میلادی به دلیل نارضایتی هاوانا از نحوه برگزاری یک نمایشگاه فرهنگی خبر داد که با سازماندهی اتحادیه اروپا در ماه مارس در واشنگتن برگزار شد.

از طرف دیگر تقاضای اخیر اسپانیا برای آزادسازی سفر مخالفان دولت کوبا به کشورهای خارجی و همچنین سخنرانی وزیر امور خارجه اسپانیا در شرق هاوانا در ماه گذشته میلادی درباره گذار اسپانیا به دموکراسی مقامات کوبا را خشمگین کرد.