دو حزب ايتاليا خواستار خروج از منطقه یورو شدند

سیاسی

دو حزب "اتحادیه شمال" و "جنبش 5 ستاره" ایتالیا بر لزوم خروج این کشور از واحد پولی اتحادیه اروپا تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب راستگرای پوپولیستی اتحادیه شمال (لگا نورد) و جنبش 5 ستاره خواستار خروج ایتالیا از منطقه یورو شدند. در همین رابطه "متو سالوینی" رهبر لگا نورد با اشاره به تورم شدید و بحران اقتصادی موجود در ایتالیا تاکید کرد زمانی که واحد پولی ملي در این کشور مرسوم بود، وضع اقتصادی بهتر بود.

به گفته وی این کشور برای خروج از بحران کنونی باید از حوزه یورو خارج شود. بر این اساس مقامات حزب جنبش 5 ستاره نیز با اظهارات مشابهی از حضور ایتالیا در منطقه یورو به عنوان عامل اصلی تشدید بحران اقتصادی یاد کرده اند.