تظاهرات بازنشستگان یونانی علیه سیاست‌های ریاضتی دولت

سیاسی

بازنشستگان یونانی طی پنج سال اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، نزدیک به دو سوم از حقوق دریافتی خود را از دست داده‌اند.

بازنشستگان یونانی در اعتراض به سختگیری‌های اقتصادی دولت و عدم دریافت حقوق‌شان به خیابان آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، نزدیک به دو ماه پیش از انتخابات پارلمانی یونان، بازنشستگان این کشور به خیابان آمدند و فریاد زدند که یکی از بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت هستند.

بازنشستگان یونانی طی پنج سال اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، نزدیک به دو سوم از حقوق دریافتی خود را از دست داده‌اند.

یکی از بازنشستگان می‌گوید: «برای ما مهم نیست دولت آینده در دست چه حزبی خواهد بود؛ دیگر نمی‌توانیم تحمل کنیم. به همین دلیل برای کسر حقوق‌مان که به ناحق انجام گرفته است، تا آخر مبارزه خواهیم کرد.»

حزب چپ «سیریتزا» یکی از رقبای اصلی دولت فعلی، وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات، سیاست‌های سختگیرانه را منحل و فشار روی اقشار آسیب‌پذیر را کم خواهد کرد.

کد N623836