تصویر/

ضرب و شتم وزیر فلسطینی پیش از شهادت توسط نظامیان صهیونیست

سیاسی

تصاویر منتشر شده از آخرین لحظات حیات "زیاد ابوعین" حاکی از ضرب و شتم وی توسط نظامیان صهیونیست است.