با تصویب نمایندگان:

حداقل دو درصد از بودجه عمومی به تقویت بنیه دفاعی اختصاص می‌یابد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از طرح دائمی شدن احکام بودجه مقرر کردند حداقل 2 درصد از بودجه عمومی کشور به تقویب بنیه دفاعی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد مراعا مانده طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح دولت را مکلف کردند حداقل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور را برای برنامه‌های تقویت بنیه دفاعی در لوایح بودجه سالانه منظور نمایند.

همچنین بر اساس متن الحاقی به  ماده 45 دولت موظف شد برای تامین سامانه‌های راداری و کمک به ناوبری مدافعان هوایی پایگاه پدافند هوایی مهاجمان ده درصد از درآمد حاصل از عوارض عبور هواپیمای غیر نظامی و 50 درصد درآمد حاصل از عبور هواپیماهای نظامی را که درآمد حاصل از ترانزیت هوایی است را به حساب اعتباری 112000 ارتش واریز نماید.
  در بخش دیگری از متن الحاقی به ماده 45 دولت مکلف می شود بدهی خود را به کلیه بازنشستگان نیروی های مسلح ا با احتساب مابه‌التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.