تصویب دریافت عوارض از نوشابه و سیگار

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که معادل ده درصد قیمت نوشابه‌های گازدار تولید داخل و ۲۵ درصد قیمت نوشابه‌های مشترک و نوشابه‌های گازدار وارداتی و معادل ۱۵ درصد قمیت سیگار و دخانیات تولید داخل و وارداتی عوارض وضع کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که معادل ده درصد قیمت نوشابه‌های گازدار تولید داخل و ۲۵ درصد قیمت نوشاهب‌های مشترک و نوشابه‌های گازدار وارداتی عوارض دریافت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی ۳۸ را به تصویب رساندند. براساس این ماده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که معادل ده درصد قیمت نوشابه‌های گازدار تولید داخل و ۲۵ درصد قیمت نوشابه‌های مشترک و نوشابه‌های گازدار وارداتی و معادل ۱۵ درصد قمیت سیگار و دخانیات تولید داخل و وارداتی عوارض وضع کند.

براساس این ماده دولت مکلف است درآمد حاصله را به نسبت مساوی بین وزارت آموزش و پرورش برای تامین سرانه و تجهیز ونوسازی مدارس و ورزش مدارس روستا‌ها و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تجهیز مارکز درمانی روستا‌ها و مناطق محروم و وزارت ورز و جوانان برای توسعه ورزش همگانی اختصاص دهد.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران٬ ری و شمیرانات با انتقاد نسیت به عوراض وضع شده بر نوشابه‌های گازدار تولید داخل گفت: عبارت تولید داخل از این ماده حذف شود تا بتوانیم از تولید داخل حمایت صورت بگیرد که با موافقت نمایندگان حذف واژه تولید داخل صو‌تر نگرفت و نمایندگان به یان ماده رای مثبت دادند.

کد N622456