ایرلند نیز به جمع حامیان کشور فلسطینی پیوست

سیاسی

دولت ایرلند از طرح پارلمانی حمایت از کشور فلسطینی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حزب مخالف دولت ایرلند قرار است طرحی را برای برسمیت شناختن کشور فلسطینی به پارلمان ارائه دهد که این امر از سوی دولت این کشور مورد تائید قرار گرفته است.

 بر اساس گزارش های رسیده تصمیم دولت ایرلند در حالی اعلام شد که سوئد نیز پیشتر فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت.

از سوی دیگر پارلمان‌های اسپانیا، انگلیس و فرانسه نیز با انجام رای گیری، قطعنامه‌هایی غیر الزام آور را در حمایت از به رسمیت شناختن فلسطین به تصویب رسانده اند.

دولت ایرلند کشور فلسطین را بر اساس مرزهای سال 1967 به رسمیت خواهد شناخت و پایتخت آن را بیت المقدس شرقی خواهد دانست.

دوبلین همچنین ادامه شهرک سازی های اسرائیل و گسترش این گونه فعالیت ها را در کرانه باختری، غیر قانونی قلمداد کرده است.