فیلم/ تغییر مداوم وزیران دفاع؛ دستمایه شوخی مجری تلویزیون با اوباما

سیاسی

"استفن کولبرت" مجری برنامه طنز تلویزیونی طی گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا تغییر مداوم وزیران دفاع در دولت وی را به تمسخر گرفت.

فیلم/ تغییر مداوم وزیران دفاع؛ دستمایه شوخی مجری تلویزیون با اوباما"استفن کولبرت" مجری برنامه طنز تلویزیونی طی گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا تغییر مداوم وزیران دفاع در دولت وی را به تمسخر گرفت.

مجری برنامه "کولبرت ریپورت" شبکه تلویزیونی BET آمریکا در گفتگو با "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور در اشاره ای کنایه آمیز به شمار بیکاران گفت: شما بیشترین افراد را در دولت خود استخدام کرده اید به ویژه وزیران دفاع را.