بسته شدن مقر فرماندهی ناتو در افغانستان

سیاسی

مقر فرماندهی ناتو موسوم به "نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان" (ایساف) در کابل بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، با برگزاری مراسمی رسمی در کابل مقر فرماندهی رزمی نیروهای ناتو موسوم به ایساف در افغانستان تعطیل شد.

به این ترتیب ماموریت نظامی 13 ساله ناتو در افغانستان پایان می یابد. این در حالی است که حدود 13 هزار نظامی این پیمان به بهانه آموزش نظامیان افغان در این کشور باقی می مانند.